Netwerk

Uitgebreid Netwerk

Over de jaren heen heeft Fidufix een uitgebreid netwerk weten uitbouwen waarbinnen onze cliënten terechtkunnen. Wij hebben goed contact met de verschillende grootbanken, verzekeraars, revisoren, notarissen, advocaten en juristen. Als de cliënt zelf geen eigen vakspecialist voorstelt, kunnen wij gerust binnen ons netwerk de geknipte persoon contacteren om het dossier vooruit te helpen. Wij gaan steeds voor een win-win situatie.

De reden van ons netwerk is zeer eenvoudig: alles in functie van onze cliënten. Wij zij grote voorstander van een pro-actieve aanpak waarbij ook derden vakspecialisten kunnen aangesproken worden inzake hun specialiteit. Het meer-ogen-principe ligt bij ons hoog op het schap en zorgt voor een benadering van uw dossier met verschillende invalshoeken.

Van zodra de cliënt een derde partij heeft aangesteld, zorgen wij voor opvolging van het dossier. Onze grote meerwaarde ligt in het tijdig opvolgen en bijsturen wat betreft boekhoudkundige en fiscale weerslag.

Links

Algemeen

Nationale bank van België – www.nbb.be

Kruispuntbank der Ondernemingen – http://kbopub.economie.fgov.be/

Belgisch staatsblad – http://www.ejustice.just.fgov.be/

VIES BTW databank – VIES european commission

MyMinfin Onlinedienst FGOV België – https://eservices.minfin.fgov.be/

MyPensioen pensioendatabank – https://mypension.onprvp.fgov.be/

Sociale verzekeringsfonds en sociaal secretariaat

Acerta sociaal verzekeringsfonds

Zenito sociaal verzekeringsfonds

Acerta sociaal secretariaat

ADMB sociaal secreteriaat

Revisoren

VGD Bedrijfsrevisoren

Advocaten

Missault-Van Volcem

Baert & Lefever

Desticker Leen

Notarissen

Waûters-Parmentier Notarissen

Van Latum Verdin Notarissen