Boekhouding op maat

Periodiek

Door een periodieke opvolging wordt uw boekhouding tijdig bijgewerkt. Een acurate periodieke verwerking zorgt voor rust op administratief vlak. Bent u gewoon om na het kwartaal te verwerken, dan is dat mogelijk. Onze nieuwe tools zorgen er echter voor dat een snellere verwerking mogelijk is. Vraag naar onze digitale oplossingen.

Rapporten

Uw dossierbeheerder zorgt samen met een fiscalist voor het welslagen van uw boekhouding. Maar nog meer dan dat. We zorgen ervoor dat opvallende gebeurtenissen sneller en to the point worden gerapporteerd aan u.

Advies

Door een periodieke opvolging van uw boekhouding en rapporteren wanneer het nuttig is, zorgen we ervoor dat we tijdig advies kunnen geven. Dit kan gaan van kleine bijsturingen, maar ook van ondersteuning in grotere strategische beslissingen.