‘IPT’ als fiscale optimalisatie

- fiscaliteit

De individuele pensioentoezegging

Een individuele pensioentoezegging, afgekort IPT, is een formule voor zelfstandigen die actief zijn via een vennootschap. Een IPT is een individueel product en wordt uitgewerkt op maat van de zaakvoerder.

Hoe gaat het in zijn werk? De vennootschap sluit een contract af met een verzekeringsmaatschappij omtrent een individuele pensioentoezegging voor de zaakvoerder. De vennootschap is verzekeringsnemer en betaalt de premies. De zaakvoerder is de begunstigde, daarnaast kunnen er nog begunstigden worden aangeduid in geval van overlijden. Het grote voordeel is dat deze vorm van pensioenopbouw extern gebeurt. Stopt de vennootschap, dan blijft het opgebouwde pensioen intact.

De vennootschap kan de IPT-premies aftrekken als beroepskost binnen de zogenaamde 80% regel. Volgens die regel mag het pensioen, de som van het wettelijke en aanvullend bedrijfspensioen, niet hoger liggen dan 80% van de laatste bruto bezoldiging. Het is belangrijk dat het om een maandelijks en regelmatig inkomen gaat. Alle bedragen gestort boven de 80%-grens worden als niet aftrekbaar beschouwd.

Voordelen

  • Aftrekbare beroepskost binnen de 80% regel;
  • In geval van faillissement of het stoppen van het mandaat als zaakvoerder blijven de premies verworven.
  • Bij vroegtijdig overlijden, ontvangen de aangeduide begunstigden de tot dan opgebouwde reserves;
  • Combineerbaar met pensioensparen en/of VAPZ;
  • IPT is maatwerk: bescherming tegen inkomensverlies, overlijdensverzekering, extra gezinsbescherming,…
  • Mogelijkheid tot inpandgeving of voorschotopname bij aankoop onroerend goed;
  • Backservice is mogelijk tot maximaal 10 jaar.

Backservice

De zogenaamde backservice laat toe om de ruimte die de laatste 10 jaar nog niet benut werd nog te  benutten door extra premies te storten. Ook bij die backservice moet de 80% regel gerespecteerd blijven. De backservice is dan integraal aftrekbaar als beroepskost.

Fiscale optimalisatie 2017

Door de verschillende fiscale maatregelen voor 2018 en volgende jaren, zullen menig verzekeraars nog een warm eindejaar beleven. Dit komt door het signaal dat de regering heeft gegeven: De 80% zal nauwer in het oog worden gehouden, de tarieven vennootschapsbelastingen dalen en minimumlonen voor de zaakvoerders bij fiscale gunsttarieven stijgen (van 36.000 euro naar 45.000 euro).

Door de dalende tarieven vennootschapsbelasting zal een IPT (eventueel met backservice) voor de jaarwisseling fiscaal voordeliger uitkomen. Op een backservice van vb. 20.000 euro aan 33,99% (basis) ten opzichte van 29,58% verlaagd (aj 2019) scheelt dit 882 euro. Bij het verschil tegen de verlaagde tarieven zal dit nog groter zijn.

Indien u toch van plan bent een IPT te starten, rep u dan snel naar uw verzekeraar. Hebt u al een IPT lopen? Rep u ook naar de verzekeraar en bekijk of een backservice nog mogelijk is!

Over de auteur

Joey Deforce

Zelfstandig Medewerker

Erkend Boekhouder-Fiscalist BIBF

Bachelor bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit
Master handelswetenschappen Fiscaliteit
Postgraduaat Fiscale Wetenschappen

Gastdocent diverse onderwijsinstellingen