Rol boekhouder bij continuïteitsdreiging

- Boekhouding, Vennootschapsvormen

Verplichting tot inlichting

De boekhouder is verplicht zijn cliënt op omstandige wijze op de hoogte te brengen van continuïteitsdreiging. Artikel 10 van de WCO voorziet in de verplichting. Indien de boekhouder tijdens de uitoefening van zijn beroep gewichtige en overeenstemmende feiten vaststelt die de continuïteit van de onderneming van de schuldenaar in het gedrang kunnen brengen, licht de boekhouder de cliënt hiervan op een omstandige wijze in.

Artikel 12 van de WCO voorziet dat de boekhouder gelijktijdig tevens aanbevelingen om de continuïteit te waarborgen moet voorzien. Dit kan gaan van eenmalige verrichtingen tot opeenvolgende verrichtingen, dat hangt af van cliënt tot cliënt.

De cliënt moet op de hoogte gesteld worden, die melding moet bewijskracht hebben. De boekhouder zal dit doen door ofwel samen met zijn cliënt de pijnpunten te bespreken en dit te laten dateren en ondertekenen, ofwel door een zending met een omstandige brief.

 

Gewichtige en overeenstemmende feiten

De wet voorziet niet in een lijst met feiten, maar spreekt van knipperlichten. Er is een knipperlicht die expliciet in de wet staat, dat is de zogenaamde alarmbelprocedure uit het Wetboek Vennootschapsrecht.

De beroepsorganisaties voorzien evenwel in een lijst met mogelijke knipperlichten voor de boekhouder. Voorbeelden zijn:

  • Ongunstige evolutie van de financiële toestand in de zin van openstaande Belastingschulden, BTW, RSZ of Sociale bijdragen;
  • Problemen bij behoud of verkrijgen van financieringsmiddelen;
  • Laattijdigheid inzake neerleggingen, schrapping KBO;
  • Aanwijzingen van financiële aard zoals negatieve cashflow, bedrijfsverliezen, weigering leverancierskrediet …;
  • Aanwijzingen van operationele aard zoals het verliezen van personeel, het verliezen van een afzetmarkt of belangrijke klant, verliezen van een belangrijke leverancier, niet verkrijgen licentie, sociale onrust, tekort aan grondstoffen, …
  • Diversen zoals belangrijke wetswijzigingen, gerechtelijke procedures, verstekvonnissen, milieu, bedrijfsvergunning, …

 

Wat na de inlichting

De cliënt moet de melding van de boekhouder absoluut aux serieux nemen.  De cliënt zal gevraagd worden, en is dit verplicht, om binnen de maand na de kennisgeving de nodige maatregelen te nemen om de continuïteit van zijn onderneming voor ten minste 12 maanden te waarborgen.

Meer info op: http://www.bibf.be/Index.asp?Idx=2600

Over de auteur

Joey Deforce

Zelfstandig Medewerker

Erkend Boekhouder-Fiscalist BIBF

Bachelor bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit
Master handelswetenschappen Fiscaliteit
Postgraduaat Fiscale Wetenschappen

Gastdocent diverse onderwijsinstellingen