Vereenvoudiging BTW voorschotten kwartaalaangevers

- BTW, Nieuws

Vereenvoudiging

De huidige voorschotregeling waarbij elke BTW-belastingplichtige kwartaalaangever uiterlijk de 20ste van de tweede en de derde maand van ieder kalenderkwartaal een voorschot moet betalen op de btw werd onlangs sterk vereenvoudigd. Het KB van 16 februari 2017 heft de betaling van deze voorschotten tijdens het kwartaal op.

Voorschotten

Elke BTW-belastingplichtige kwartaalaangever is vanaf nu enkel verplicht om jaarlijks, uiterlijk op 24 december, een BTW voorschot te betalen.

Het bedrag van dit voorschot is gelijk aan de btw verschuldigd voor de handelingen die de BTW-belastingplichtige vanaf 1 oktober tot en met 20 december van het lopende kalenderjaar heeft verricht. Dat bedrag moet in een speciaal rooster (91) vermeld worden op de BTW aangifte.

Wanneer de BTW-belastingbelastingplichtige het bedrag van dat voorschot niet vermeldt in de BTW-aangifte voor het vierde kwartaal van het lopende kalenderjaar, of als de bedoelde gegevens niet of niet tijdig kunnen worden meegedeeld, dan is het bedrag van het voorschot gelijk aan de btw die verschuldigd is voor de handelingen van het derde kwartaal van het lopende kalenderjaar.

Als op 20 december van het lopende kalenderjaar het saldo van de aftrekbare btw gelijk of groter is dan het saldo van de verschuldigde btw, dan moet er geen voorschot worden betaald.

In werking

De wijziging gaat in vanaf 1 april 2017!

Over de auteur

Joey Deforce

Zelfstandig Medewerker

Erkend Boekhouder-Fiscalist BIBF

Bachelor bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit
Master handelswetenschappen Fiscaliteit
Postgraduaat Fiscale Wetenschappen

Gastdocent diverse onderwijsinstellingen