Eindejaarstips voor eenmanszaken

- fiscaliteit

Investeringsaftrek

Het gebeurt frequent dat zelfstandigen op het einde van het jaar nog snel enkele investeringen plannen omwille van het resultaat.

De investeringsaftrek is echter niet op alle investeringen van toepassing. De investeringen moeten onder meer ‘in nieuwe staat’ zijn en moeten afschrijfbaar zijn. Bepaalde activa zijn uitgesloten zoals personenwagens, activa die over minder dan drie jaar worden afgeschreven etc.

De investeringsaftrek is een bepaald percentage van toepassing op het investeringsbedrag, het percentage is afhankelijk van de soort investering. Gewone investeringen brengen 8% op, energiebesparende 13,5% en investeringen in beveiliging al 20,5%.

Meer info op http://www.vlaio.be/maatregel/investeringsaftrek

Belastingkrediet art. 289 bis WIB92

Belastingplichtigen die winsten of baten genieten hebben recht op een belastingkrediet van 10% (tot maximum 3.750 euro) in functie van de stijging van de in de eenmanszaak geïnvesteerde ‘eigen middelen’. De 10% wordt berekend op de zogenaamde netto aangroei van de investeringen, de aankoopwaarde min de afschrijvingen. De berekening gebeurt telkens over de laatste drie aanslagjaren.

Dit belastingkrediet is combineerbaar met de investeringsaftrek en kan gebruikt worden door hoofd -als bijberoepers.

Pensioenoptimalisatie (S)VAPZ

Het VAPZ (vrij aanvullend pensioen zelfstandigen) is nog steeds een zeer interessante manier van sparen. Het maximumbedrag voor 2016 bedraagt  3.060,07 euro. Maximaal kan de zelfstandige 8,17% van zijn geherwaardeerd netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar terug (2013) storten. Het SVAPZ (sociaal) kan tot 9,40%, dergelijk contract omvat ook een deel sociale bescherming (afhankelijk van de aanbieder, vb. deel gewaarborgd inkomen).

Vraag tijdig een berekening aan om na te gaan hoeveel u kunt storten. Hou er rekening mee dat elke storting aftrekbaar is tegen marginaal tarief!

Langetermijnsparen

Via het langetermijnsparen kan tot 2.260 euro per jaar (2016) aangelegd worden afhankelijk van het beroepsinkomen. Het fiscale voordeel bedraagt immers 30 % van de gestorte premie. Is het netto belastbaar inkomen meer dan 34.846,66 euro, dan is de nettogrens bereikt en kan vlot 2.260 euro gespaard worden.

Hou er wel rekening mee dat langetermijnsparen pas mogelijk is als de korven niet opgevuld zijn met kapitaal en intresten op een hypothecaire woonlening die in aanmerking komt voor de woonbonus, het bouwsparen of het langetermijnsparen.

Contacteer ons voor een eindejaarsanalyse van uw dossier.

Over de auteur

Joey Deforce

Zelfstandig Medewerker

Erkend Boekhouder-Fiscalist BIBF

Bachelor bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit
Master handelswetenschappen Fiscaliteit
Postgraduaat Fiscale Wetenschappen

Gastdocent diverse onderwijsinstellingen