De maatschap als commerciële samenwerkingsvorm

- Vennootschapsvormen

Wat is een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid?

Een samenwerking tussen twee of meerdere personen, natuurlijke personen of rechtspersonen, ook wel ‘maten’ genoemd, kan op verschillende wijzen geformaliseerd worden in een vennootschapscontract. Binnen vennootschappen onderscheiden we deze met en zonder rechtspersoonlijkheid.Er bestaan ruwweg enkele vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid, we spreken over de maatschap en de tijdelijke handelsvennootschap. Bij activiteiten die commercieel van aard zijn, zal het een commerciële maatschap zijn.

Hoe wordt een maatschap opgericht en met welke middelen?

De maatschap is een ‘contract’ dat vrij kan worden opgesteld. Gezien het onderhands karakter is geen tussenkomst van een notaris vereist. De maten hebben een grote vrijheid voor wat betreft contractuele afspraken. Gezien het een vennootschapscontract betreft is er een inbreng vereist, dit kan in geld, natura of arbeid. Er is geen minimumkapitaal vereist. De maten zijn vanaf de oprichting samen mede-eigenaar van alles wat zich in de maatschap bevindt, zowel eigendom als de schulden.

Wat is fiscale transparantie?

Een maatschap is fiscaal transparant. Dit wil zeggen dat de winsten niet belast worden op niveau van de maatschap, doch wel bij de maten zelf. Bijvoorbeeld een maatschap behaalt een winst van 100 euro, u en uw maat voorzien een verdeling van 50%-50%. De winst zal bij elk voor 50 euro worden belast tegen het thans geldende tarief (personenbelasting, vennootschapsbelasting of BNI).

Kan de maatschap een apart BTW nummer hebben?

Een maatschap kan voor BTW doeleinden worden geïdentificeerd. Dit vereist eigen boekhouding en een verantwoordelijke maat voor de voldoening van de BTW formaliteiten. Dit wil zeggen dat de maatschap facturen met BTW kan uitschrijven en betaalde BTW op ontvangen goederen of diensten kan recupereren. De maten zelf moeten bij de kruispuntbank worden geregistreerd of reeds geregistreerd zijn.

De maatschap heeft ook een eigen bankrekeningnummer.

Wenst u meer info rond de mogelijkheid om samen te werken met anderen via een maatschap, of nog voor tijdelijke projecten via de tijdelijke handelsvennootschap, neem gerust contact op.

Over de auteur

Joey Deforce

Zelfstandig Medewerker

Erkend Boekhouder-Fiscalist BIBF

Bachelor bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit
Master handelswetenschappen Fiscaliteit
Postgraduaat Fiscale Wetenschappen

Gastdocent diverse onderwijsinstellingen